Welkom

Demenint Kienhuis notariaat is een notariskantoor in Haarlem voor maatwerkoplossingen.
Deskundigheid, laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht staan voorop.

We steken veel energie en tijd in goede advisering van onze cliënten vooral op het gebied van het familierecht en het ondernemingsrecht en de combinatie van beiden en schakelen daar waar nodig externe specialisten in.

We werken graag voor cliënten die van een notaris verwachten dat deze betrokken is, meedenkt en oplossingen aandraagt.

BEL 023 5289192 of indien u wenst dat wij contact met u opnemen maak dan gebruik van het contactformulier.Covid19 (Coronavirus)

In verband met uw en onze veiligheid hebben wij de werkwijze van kantoor aangepast om zowel u als de medewerkers van kantoor te beschermen tegen infectie met het coronavirus.

Daar waar mogelijk worden besprekingen gevoerd en toelichtingen gegeven via (video)bellen (via Skype, Whatsapp, Zoom of Jitsi).

Het tekenen van de akte(n) geschiedt op een zo veilig mogelijke wijze door het contact zo kort mogelijk te houden en met zo min mogelijk mensen tegelijkertijd. Dat betekent dat de meeste akten bij volmacht getekend zullen worden (dit gaat niet bij testamenten/levenstestamenten en hypotheken). Wij verzoeken u uw eigen pen mee te nemen (indien u uw pen heeft vergeten gebruiken wij gedesinfecteerde pennen).

Demenint Kienhuis App

Vanaf 1 februari 2015 beschikken wij over de Demenint Kienhuis App , deze is te downloaden in de Appstore of Playstore. Via deze App houden we u op de hoogte van belangrijke wijzigingen en geven wij tips.