Wijzigen testamenten

In het zicht van een echtscheiding of als de echtscheiding daadwerkelijk is uitgesproken is het veelal wenselijk het testament aan te passen omdat het veelal niet de bedoeling zal zijn dat de inmiddels (bijna) ex partner nog erft in geval van overlijden.

Als men geen bijzondere regelingen opneemt in het testament is het mogelijk dat de ex-partner via de kinderen - als deze eerder mochten overlijden dan de ex-partner - een gedeelte van uw vermogen erft, of dat de ex partner het ouderlijk vruchtgenot heeft over het door de kinderen geërfde vermogen. Via speciale bepalingen in een zogenaamd echtscheidingstestament wordt dit voorkomen.

.Daarnaast kan het ook zo zijn dat u een andere bewindvoerder aan wil wijzen omdat anders de ex-partner die het ouderlijk gezag over uw kind(eren) uitoefent beslissingen kan nemen over hetgeen u aan uw kinderen nalaat.

Graag adviseren wij u over de andere bepalingen die in het testament opgenomen kunnen worden in geval van een echtscheiding.