Identificatie

Volgens de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) zijn notarissen naast alle financiele instellingen verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen en vast te leggen. Door de verplichting om de identiteit van hun klanten vast te leggen, kunnen ongebruikelijke transacties makkelijker gemeld worden.

Moment van identificatie

Het vaststellen en vastleggen van de identiteit moet gebeuren voordat de dienst wordt verleend aan de cliënt. Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele diensten, moet tot identificatie worden overgegaan. De notaris vraagt iedere cliënt hiervoor zelf langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Als een cliënt eenmaal geïdentificeerd is en hij of zij komt daarna nog regelmatig terug, dan hoeft de notaris niet steeds opnieuw om een identiteitsbewijs te vragen.

Gegevens klant

De notaris is tevens verplicht de volgende gegevens van haar klanten vast te leggen:

 • de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats dan wel vestigingsplaats van de klant en eventuele vertegenwoordigers;
 • de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit is vastgesteld;


 • Identificatieplicht

  Wanneer de notaris twijfelt over de juistheid of echtheid van het identiteitsbewijs, dan mag hij de dienst niet verlenen. Dit geldt ook als de cliënt zijn identiteit niet wil of kan bewijzen.

  Identiteitsdocument

  De volgende identiteitsdocumenten zijn toegestaan:
 • Nederlands of buitenlands paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Nederlands diplomatiek paspoort of een diplomatiek paspoort afgegeven door een andere lidstaat (EU/EER) voor zover de houder de nationaliteit van die lidstaat bezit;
 • Nederlands dienstpaspoort of een diplomatiek paspoort afgegeven door een andere lidstaat (EU/EER) voor zover de houder de nationaliteit van die lidstaat bezit;
 • reisdocument voor vluchtelingen;
 • Nederlands rijbewijs of EU/EER-rijbewijs, zolang de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een pasfoto.


 • Rechtspersonen

  Een rechtspersoon dient geïdentificeerd te worden aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel met behulp van een door een Nederlandse notaris opgemaakte notariële akte. Daarnaast dient de identiteit van de natuurlijke persoon die de instelling vertegenwoordigt, vastgesteld te worden aan de hand van één van de hierboven beschreven documenten.