Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie is een instrument om werknemers te betrekken bij de onderneming door financiële betrokkenheid en of medezeggenschap te creëren. Er zijn diverse mogelijkheden om een werknemersparticipatie te realiseren.

Het is daarom verstandig - alvorens met de werknemer het gesprek over participatie aan te gaan je eerst te oriënteren op welke wijze de participatie het best vormgegeven kan worden en aan welke regels de participatie van de werknemer is gebonden.

Daarnaast willen werkgevers er meestal zeker van zijn dat indien de betreffende werknemer/participant - ondanks de participatie - de onderneming verlaat, deze zijn participaties moet inleveren. Het verdient aanbeveling vooraf vast te leggen hoe de waarde van de participatie bij het vertrek van de vertrekkende werknemer wordt bepaald bij en wat er bijvoorbeeld dient te gebeuren bij ontslag of overlijden.

Indien direct stemrecht van de participerende werknemer niet is gewenst kan men deze bijvoorbeeld laten participeren middels certificaten van aandelen in plaats van middels aandelen.