Ondernemerslevenstestament

Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers niet zijn voorbereid op onverwachte situaties met betrekking tot hun eigen gezondheid. Als zij tijdelijk of langdurig uitvallen, is niet geregeld wie de taken overneemt en beslissingen mag nemen naast het feit dat er voor een eventuele vervanger geen draaiboek klaarligt met alle wachtwoorden, inlogcodes etcetera.

Sinds kort kan dat geregeld worden in het levenstestament, meer bijzonder het ondernemerslevenstestament.

In het ondernemerslevenstestament wordt ondermeer geregeld wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval.

Ook kunnen in het levenstestament toezichthouders worden benoemd die controleren of het bedrijf in die periode wordt voorgezet op de manier die de ondernemer voor ogen heeft.

De ondernemer kan tevens persoonlijke zaken in zijn ondernemerslevenstestament regelen. In het ondernemerslevenstestament zie je vaak dat er twee vertrouwenspersonen worden benoemd: één die de veratnwoordeklijkheden voor de onderneming tijdelijk overneemt en een ander die de persoonlijke zaken behartigt.