Notariële volmacht

Algemeen
Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

De eerst aangewezene is in het algemeen uw echtgenoot of partner. Dat is dan ook de reden dat veel mensen in een notariële akte een algemene volmacht geven aan hun partner of echtgenoot. Het is ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde.

Gevolgen geen volmacht
Indien u geen volmacht heeft afgegeven en daar ook niet meer toe in staat bent, dan zal een onderbewindstelling of ondercuratelestelling via de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende procedure en heeft u op deze benoeming geen invloed meer en of de bewindvoerder of curator de rechtshandelingen verricht zoals u dat gewenst zou hebben blijft onzeker.
Voor maatwerk neem contact op met Erwin Kienhuis