Verklaring van executele

Indien in het testament een executeur is benoemd kan de notaris een zogenaamde verklaring van executele afgeven. Sinds de invoering van het huidige erfrecht in 2003 kent de wet verschillende soorten executeurs met verschillende bevoegdheden.Zo kan één executeur de taak krijgen de uitvaart te regelen, een ander de (gewone) nalatenschap af te wikkelen en een derde de digitale nalatenschap af te wikkelen. Deze laatsts executeur wordt ook wel digiteur genoemd.

In een verklaring van executele geeft de notaris aan wie door de overledene is aangewezen als executeur en welke bevoegdheden deze executeur heeft. Er kunnen meerdere verklaringen van executele afgegeven worden.

Het voordeel van het afgeven van een verklaring van executele is dat de afwikkeling van de nalatenschap in gang gezet kan worden zonder dat de gehele vererving is uitgezocht en er ook tijd is voor de erfgenamen om bij zogenaamde combinatietestamenten te bekijken hoe de nalatenschap verder (eventueel fiscaal gunstig) zal worden afgewikkeld.

Vaak zal in een later stadium alsnog een verklaring van erfrecht moeten worden bijvoorbeeld als het woonhuis van de overledene moet worden verkocht.