Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariƫle verklaring waarmee de erfgenamen gezamenlijk of de door de erfgenamen gevolmachtigde persoon kan beschikken over de bank- en girorekeningen van de overledene en er de nodige betalingen van doen. Tevens kan door het inschrijven van de verklaring van erfrecht de woning ten name worden gesteld van de langstlevende, dan wel de erfgenamen.

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht af kan geven dient deze in ieder geval een aantal zaken goed te onderzoeken (testament bekijken en controleren van de erfgenamen), omdat niet altijd de aan de notaris gegeven informatie juist is.

Veel sneller gaat het afgeven van een verklaring van executele. Indien de overledene in een testament of in een (voor 1 januari 2003 opgemaakt) codicil een executeur heeft benoemd kan de notaris, nadat de executeur zijn benoeming heeft aanvaard, een verklaring van executele afgeven, waarmee de executeur kan beschikken over de bankrekeningen van de overledene en er de nodige betalingen van doen.

Let op:
Vaak zal blijken dat een instantie vroeg of laat toch vraagt om een verklaring van erfrecht. De verklaring van executele kan daarom niet altijd als vervanging voor een verklaring van erfrecht dienen omdat een verklaring van executele geen informatie geeft over wie de erfgenamen zijn.