Verdeling woonhuis


Als u samen met uw partner een huis heeft gekocht en de relatie of het huwelijk is geëindigd moet de eigendom van het woonhuis worden toebedeeld aan één van de beide partners(“akte van verdeling”), danwel worden verkocht als beide partners nieuwe woonruimte zullen betrekken.

Aan de woning is vrijwel altijd ook een hypothecaire lening verbonden al dan niet in combinatie met een spaar- of beleggingsverzekering. Voor deze hypothecaire schuld zijn beide partners in de regel beiden hoofdelijk aansprakelijk.
Als het woonhuis aan één van beide partners wordt toebedeeld is het belangrijk dat deze hoofdelijke aansprakelijkheid word opgeheven. Het is raadzaam dit van te voren met de bank te bespreken alvorens het echtscheidingsconvenant wordt getekend danwel de afspraak voor de verdeling met de notaris wordt gemaakt.

Aangezien de prijzen van woonhuizen niet meer zo snel stijgen is het ook verstandig bij verkoop van het woonhuis eerst een goede inschatting te maken van de reële waarde van het huis en deze af te zetten tegen de restschuld aan de bank. Het kan zo zijn dat de schuld hoger is dan de waarde van het woonhuis en er bij verkoop meer aan de bank moet worden betaald dan de verkoopopbrengst van het woonhuis.