Vakantiehuis in het buitenland

Als je een huis koopt in het buitenland is verstandig te bekijken wat de gevolgen zijn in het betreffende land voor het geval je overlijdt. Elk land heeft haar eigen erfrechtregels. Om te kijken welke regels waarop van toepassing zijn als je in het buitenland komt te overlijden wordt internationaal erfrecht genoemd.

Ten eerste wordt gekeken naar de nationaliteit van de overledene om te kijken welk erfrecht van toepassing is, maar in veel gevallen is het erfrecht van het land waar het huis staat van toepassing op de vererving van het huis. Het Nederlands erfrecht is in veel gevallen anders dan het erfrecht van het land waar het huis staat, bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk.

Bij het maken van een testament wordt altijd een rechtskeuze gemaakt voor het recht dat van toepassing is op de nalatenschap, maar ten aanzien van registergoederen wordt deze rechtskeuze in veel gevallen niet gerespecteerd. De wettelijke verdeling zoals we dien in Nederland kennen of de quasi wettelijke verdeling (ingewikkelder testamentvorm) wordt in Spanje en Frankrijk niet gerespecteerd.

Door speciale bepalingen in het testament op te nemen kan in veel gevallen een passende oplossing worden gerealiseerd. In een aantal gevallen is het toch noodzakelijk een testament op te maken in het land waar het huis staat.

Niet onbelangrijk om te vemelden is dat als er bezittingen zijn in het buitenland de erfgenamen met een dubbele heffing van erfbelasting kunnen worden geconfronteerd als er zowel in Nederland als in het buitenland erfbelasting moet worden betaald. Er zijn constructies voorhanden om dit risico te beperken. Het is verstandig voor de koop van een huis u hierover te laten informeren.