Testament

Omdat topvoetballers, wielrenners en andere topsporters een relatief korte carrière kennen waarin de inkomens aanzienlijk zijn en er ook bijzondere pensioenregelingen en inkomstenregelingen van toepassing zijn vragen testamenten en huwelijksvoorwaarden van topsporters bijzondere aandacht. Daarbij komt dat afhankelijk van in welk land zij werkzaam zijn de situatie kan veranderen en te weinig aandacht wordt besteed aan de persoonlijkheidsrechten (zoals het portretrecht, naburige rechten en auteursrechten).

Wij beschikken over de expertise en ervaring om topvoetballers, wielrenners en andere topsporters te adviseren omtrent (Nederlandse) huwelijksvoorwaarden en testamenten waarbij de hiervoor aangestipte onderwerpen meegenomen worden.Ook gaan wij natuurlijk extra zorgvuldig om met de bekendheid van de sporter.

Voor topsporters is het niet ongebruikelijk dat de afspraken en het tekenen van de huwelijksvoorwaarden of testamenten in het trainingsschema danwel competitieschema moeten worden ingepast. Passeren elders in Nederland of 's avond is dan ook geen enkel probleem. Passeren in het buitenland van een notariële akte is helaas op grond van de wet niet toegestaan.