Topsporters huwelijks voorwaarden

Door de relatief korte carrière van topvoetballers, wielrenners en andere topsporters worden de pensioenen in een relatief korte tijd opgebouwd en vertegenwoordigen gelijk een behoorlijke waarde. In geval van een echtscheiding op jonge leeftijd kan dit leiden tot ongewenste financiële gevolgen als er ter zake van de pensioenrechten geen bijzondere regeling wordt vastgelegd. Deze bijzondere pensioenrechten vallen namelijk niet altijd onder de normale pensioenregelingen (en mitsdien dan ook niet onder de normale wettelijke regelingen bij echtscheidingen).

Daarbij komt dat afhankelijk van in welk land zij werkzaam zijn de situatie met betrekking tot de gevolgen van een echtscheiding anders kan uitpakken, zie daarvoor hiernaast onder Huwelijksvoorwaarden Internationaal.

Speciale aandacht vragen ook de persoonlijkheidsrechten (zoals het portretrecht, naburige rechten en auteursrechten).

Wij beschikken over de expertise en ervaring om topvoetballers, wielrenners en andere topsporters te adviseren omtrent (Nederlandse) huwelijkse voorwaarden waarbij de hiervoor aangestipte onderwerpen meegenomen worden. Ook houden wij er natuurlijk rekening mee dat in verband met de privacy extra voorzichtigheid is geboden.

Voor topsporters is het niet ongebruikelijk dat de afspraken en het tekenen van de huwelijksvoorwaarden in het trainingsschema danwel competitieschema moeten worden ingepast. Passeren elders in Nederland of 's avond is dan ook geen enkel probleem. Passeren in het buitenland van een notariële akte is helaas op grond van de wet niet toegestaan.

Houdt u wel rekening mee dat de huwelijkse voorwaarden voor het aangaan van het huwelijk moeten worden getekend. Indien u huwelijkse voorwaarden wilt opstellen tijdens het huwelijk zijn er andere regels op van toepassing. Recentelijk heeft de Eerste Kamer met een wetsvoorstel ingestemd waardoor de rechterlijke goedkeuring bij het wijzigen van huwelijkse voorwaarden wordt afgeschaft, waardoor het wijzigen sneller en soepeler kan worden geregeld. Wanneer deze wet in werking treedt is nog niet bekend.