Testament

Indien u bent gehuwd en komt te overlijden met achterlating van kinderen zonder dat u een testament heeft gemaakt is de wettelijke verdeling van toepassing. Door toepassing van de wettelijke verdeling verkrijgt de langstlevende echtgenoot (of partner) de volledige nalatenschap van de overledene. Dit gaat van rechtswege (automatisch) en hiervoor hoeven dus geen juridische handelingen meer verricht te worden.

De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende ouder. De langstlevende ouder hoeft de schuld aan de kinderen in beginsel pas af te lossen als hij of zij ook komt te overlijden.

De langstlevende echtgenoot of partner moet wel de schulden van de nalatenschap voldoen. Tot die schulden behoren dus ook de erfdelen van de kinderen of kleinkinderen. Zij verkrijgen als gevolg van de wettelijke verdeling ieder hun erfdeel in de vorm van een geldvordering ten laste van hun langstlevende ouder.

Waarom dan toch een testament? Hieronder een aantal argumenten:

  • Bij testament kunt u een voogd en een bewindvoerder benoemen voor uw kinderen voor het geval u beiden komt te overlijden.
  • Bij testament kunt u afwijken van de wettelijke regeling. In het kader van estate planning wordt een combinatie van testamentvormen gekozen om een grotere besparing aan erfbelasting te realiseren en het moment waarop de keuze gemaakt moet worden hoe de nalatenschap wordt afgewikkeld te verleggen tot na het eerste overlijden.
  • Bij het eerste overlijden wenst u zo min mogelijk erfbelasting te betalen om zoveel mogelijk over te houden voor de langstlevende en u wilt daarom afwijken van de wettelijke verdeling (Tros programma “Radar”).
  • Bij testament kunt u een executeur benoemen, hetgeen zeker te adviseren is als uw kinderen nog minderjarig zijn.
  • Bijzondere bepalingen zoals een uitsluitingsclausule kan worden opgenomen die ervoor zorgt dat alles wat u uw kinderen nalaat altijd van hen blijft ook al trouwen zij in gemeenschap van goederen.