Testament


Door het huwelijk wordt u automatisch erfgenaam van elkaar, waardoor veel zaken automatisch worden geregeld. Echter een aantal vragen zijn niet beantwoord als er (nog) geen kinderen zijn:

  • wat dient er bijvoorbeeld te gebeuren met uw vermogen als u beiden tegelijkertijd komt te overlijden?
  • stemt u ermee in dat indien u na elkaar komt te overlijden het totale gezamenlijk vermogen naar één van uw beider families vererft?
  • zijn er specifieke zaken die naar bepaalde familieleden dienen te vererven?
  • zijn er goede doelen die u in uw testament wilt opnemen?
  • wie gaat uw nalatenschap afwikkelen?


  • Indien u voor deze situaties iets wilt regelen dient u een testament te maken.

    Om zelf te kijken of het zinvol is om uw testament te wijzigen kunt u gebruik maken van onze korte checklist.