Testament


Door het opstellen van een samenlevingsovereenkomst wordt u geen erfgenaam van elkaar. Slechts ten aanzien van de gezamenlijke goederen kan in een samenlevingsovereenkomst iets worden geregeld door middel van een zogenaamd verblijvensbeding en ervoor worden gezorgd dat bij overlijden deze bij de langstlevende blijven, zoals het gezamenlijk bewoonde woonhuis en de gezamenlijk gekochte inrichting.

Indien er ook privé bezittingen zijn waarvan het de bedoeling is dat deze naar uw partner gaan dient een testament opgemaakt te worden.

Het is natuurlijk ook mogelijk bepaalde zaken door de familie te laten erven en andere zaken door uw partner.