Appartementsrechten

Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw dat het recht geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw: het appartement. .

Een eigenaar van een appartementsrecht, ofwel appartement mag als mede-eigenaar van het gehele gebouw alles gebruiken wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten.

Het gedeelte waarvan de eigenaar van het appartementsrecht het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. Met het gebruik hiervan hebben andere bewoners niets te maken. Wel kunnen er regels voor het gebruik worden gegeven, welke terug te vinden zijn in de akte van splitsing of het splitsingsreglement.

Gewoonlijk denkt men bij appartementsrechten (ook wel appartementen, flatwoningen of flats genoemd) aan grote gebouwen of complexen van gebouwen, bestaande uit vele woningen en/of winkels ook veel woonhuizen in Haarlem (rood/zwart) en Amsterdam (beletage. 1 hoog, 2 hoog etc) zijn gesplitst in appartementsrechten.

Daarnaast kan een splitsing in appartementsrechten ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld vakantieparken en/of jachthavens waar een verdeling tussen prive en gezamenlijk tot stand gebracht moet worden.

Van belang is bij het bekijken van een appartementsrecht hoe de kostenverdeling in elkaar zit. In de akte van splitsing wordt bepaald aan welke zaken elke appartementseigenaar dient mee te betalen en in welke verhouding. Voor grote uitgaven wordt een reservefonds aangehouden. De bijdrageplicht is niet altijd naar rato van de grootte van de verschillende appartementen.

Als je overweegt een pand in appartementsrechten te splitsen danwel een appartement helpen wij graag.