Samenlevingsovereenkomst


Indien u gaat samenwonen of met uw partner een huis koopt is het raadzaam een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Hierin maakt u afspraken maakt voor de periode van de samenwoning en voor de situatie dat de samenwoning wordt verbroken. Het hebben van een samenlevingsovereenkomst is mogelijk van een nog groter belang indien de samenwoning eindigt door uw overlijden.

Door het opmaken van een samenlevingsovereenkomst kunt u - indien u een partnerpensioenregeling heeft - ervoor zorgen dat het door u opgebouwde pensioen na uw overlijden toekomt aan uw partner.

Door het sluiten van een samenlevingsovereenkomst onstaat er op dit moment nog geen partneralimentatieplicht van rechtswege. Dit kan wel in de samenlevingsovereenkomst worden vastgelegd.

Voor het uit elkaar van gaan van samenwoners gelden er geen formaliteiten, indien er echter kinderen in het spel zijn dient er een ouderschapsplan dient te worden opgesteld. Wel zal in veel gevallen iets met het gezamenlijke huis moeten gebeuren, ofwel één van de partners koopt de andere partner uit ofwel het gezamenlijke huis wordt verkocht.