Financieel misbruik Ouderen

Financiële uitbuiting van ouderen door het (onder druk) veranderen van het testament, diefstal, en ongewenste bemoeienis met geldzaken komt tegenwoordig bij ouderen steeds vaker voor. Van heel klein door de eigen boodschappen met de pinpas van de oudere te betalen, tot het geld "lenen" van de oudere of grotere aankopen doen in naam van de oudere. Vooral als ouderen in meer of mindere mate wilsonbekwaam zijn, nemen de risico's voor het toe.

Naar schatting worden zo’n 30.000 ouderen per jaar slachtoffer van financieel misbruik. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil daar met het actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ verandering in brengen. Het notariaat ziet zich in de strijd tegen dit misbruik als een sleutelfiguur, maar ook banken, woningcorporaties en organisaties voor thuis- en mantelzorg dragen hier hun steentje aan bij.

Het ministerie van VWS heeft ondermeer met de KNB gesproken over de rol die notarissen hierbij kunnen spelen in het kader van signalering en het aandragen van oplossingen, buiten de preventieve rol die de notaris als toezichthouder in het kader van het levenstestament kan vervullen.

Demenint Kienhuis tracht al jaren op juiste wijze de belangen van ouderen te beschermen, hetgeen hier en daar leidt tot zeer vervelende situaties als adviseurs van ouderen, overburen, of naaste familieleden een slaatje willen slaan uit het onvermogen van de ouderen. Demenint Kienhuis neemt deel aan "ouderen in veilige handen " en de pilot tegen ouderenmisbruik in de regio Kennemerland en hoopt daarmee bij te dragen aan een juridisch kader waarin de belangen van de ouderen kunnen worden beschermd.

Mocht u het gevoel hebben dat een oudere (mogelijk) wordt misbruikt, kunt u dat hier melden. Demenint Kienhuis zal trachten dit in de juiste kanalen aan te kaarten en indien het een eigen cliënt betreft als een gewaarschuwd man de zaak te bekijken.