Ondernemerstestament


Om te voorkomen dat uw onderneming door uw overlijden zou ophouden te bestaan met alle gevolgen van dien voor uw familie, uw relaties en uw personeel dient een ondernemerstestament opgesteld te worden. Een ondernemerstestament is een testament net als een ander testament, echter met speciale bepalingen ten aanzien van de onderneming. U als ondernemer / directeur-grootaandeelhouder (DGA) bepaalt in het ondernemerstestament wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren en u kunt dit testament al voorsorteren op de fiscale faciliteiten die voor de overdracht van het ondernemingsvermogen bestaan leiden tot een enorme besparing aan erfbelasting.

Met een ondernemerstestament voorkomt u dat uw erfgenamen het niet eens kunnen worden over de voortzetting van uw bedrijf en kan de rol van de erfgenamen worden beperkt. U voorkomt dat het bedrijf te snel wordt verkocht en de opbrengst met de nodige ruzies verdeeld moet worden. Of dat de onderneming failliet gaat of in korte tijd in waarde afneemt.

Daarnaast kunt u de afwikkeling van uw nalatenschap voor zover dat de onderneming betreft in handen leggen van een speciale executeur-afwikkelingsbewindvoerder. In het testament kun u tevens bepalen welke bevoegdheden deze speciale executeur krijgt toebedeeld om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, zowel om de onderneming tijdelijk voort te zetten of om een verkoop in gang te zetten.

Zaken die geregeld kunnen worden zijn onder andere:

  • de aanwijzing van de beoogd opvolger;
  • toekenning (legaat) van (aandelen in) de onderneming;
  • wijze van afrekening aan de erfgenamen (termijnen);
  • het aanwijzen van de executeur;