Nieuws


(29 januari 2016)>
IT notaris

Demenint Kienhuis notariaat is aangesloten bij Stichting IT-notaris om haar ondernemers nog beter te kunnen adviseren in de door ICT gedreven samenleving.

(29 april 2014)
Lezing

Lezing voor VOHM (Vereniging Oud Hoogoven Medewerkers) in Heerhugowaard over het levenstestament en over het testament.

(4 maart 2014)
Verhuizing

Na bijna 30 jaar gevestigd te zijn aan de Zuiderhoutlaan is het kantoor verhuisd naar de Fonteinlaan. We hebben afstand genomen van de kroonluchters en het parket en hebben gekozen voor een moderne en lichte kantooromgeving die rolstoel en rollatortoegankelijk is en is voorzien van een invalidenparkeerplaats. Kortom een kantooromgeving die beter past bij het notariaat anno 2014.

(5 februari 2013)
Vermogensafhankelijk eigen bijdrage AWBZ

De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari 2013 omhoog gegaan: 8% van het box 3-vermogen wordt bij het inkomen opgeteld om de hoogte van de eigen bijdrage vast te stellen. Met het oog hierop wensen ouderen hun vermogen te reduceren middels schenkingen aan hun kinderen en uitkering van de erfdelen.

(27 januari 2013)
Lezing Levenstestament 7 februari 2013

Levenstestamentmaken.nl organiseert een lezing op 7 februari 2013 's avonds in Haarlem over het levenstestament. Door meerdere geïnteresseerden is het verzoek gedaan een lezing te organiseren in de middag omdat veel ouderen niet meer de deur uit willen 's avonds. Als er meer geïnteresseerden zijn, zal hieraan gevolg worden gegeven. U kunt zich aanmelden via "contact" op deze site.

(12 juni 2012)
FlexBV per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 wordt de FlexBV ingevoerd. Dat betekent ondermeer dat vanaf 1 oktober voor de oprichting van een BV geen Eur 18000,- meer hoeft te worden gestort.


(6 maart 2012)
FlexBV per 1 juli a.s.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer laten weten dat hij er naar streeft de nieuwe wetgeving voor de flex bv op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Dit staat in de inleiding van de memorie van antwoord die op 1 maart werd ingediend.

>(5 september 2011)
BV oprichten zonder notaris

Het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) kan voorlopig niet zonder notariële akte. Minister van Economische zaken Maxime Verhagen (CDA) belooft (!) dat 'in de toekomst' geen notariële akte meer nodig is voor het oprichten van een BV.

Maxime Verhagen moet de wetswijziging die dit mogelijk maakt nog (laten) schrijven en indienen bij de Tweede Kamer. Wanneer er trouwens meerdere belangenhebbenden aandelen in de BV hebben, blijft een notariële akte noodzakelijk.

Het voorstel van Verhagen kan op zijn vroegst pas volgend jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. En bij goedkeuring moet het nog naar de Eerste Kamer. Daar liggen ook al enige tijd het voorstel om de verplichting te schrappen om achttienduizend euro startkapitaal te storten voor de oprichting van een BV, het voorstel tot invoering van de Flex BV en het wetsvoorstel Personenvennootschappen.

Daarnaast is het volledig onduidelijk wanneer en hoe de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel gaat uitspreken.

Of het door het schrappen van de verplichte notariële akte ook goedkoper wordt is nog maar de vraag. Voor andere onderhandse akten die ook door accountants en of advocaten kunnen worden voorbereid is de ondernemer in de regel meer kosten kwijt dan bij de notaris.
conclusie:
Het MKB wordt blijgemaakt met een dode mus, terwijl Verhagen werkt aan zijn eigen PR.

(6 september 2011)
Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt

De heffing die ondernemers elk jaar aan de Kamer van Koophandel moeten betalen, verdwijnt vanaf 2013. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken vandaag bekend.

Ondernemers met een eenmanszaak betalen nu jaarlijks gemiddeld ruim 40 euro, grotere bedrijven betalen ongeveer drie keer zo veel. In totaal gaat het elk jaar om ruim 160 miljoen euro.

Volgens minister Maxime Verhagen moeten ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen, aldus een verklaring van het ministerie. 'De ondersteuning voor ondernemers moet effectiever en goedkoper. Dat betekent betere en gerichte service zonder dat ondernemers daarvoor ieder jaar een acceptgiro krijgen.