Nalatenschapsdossier ondernemers


Het Nalatenschapsdossier is een registratie van alle relevante gegevens die nabestaanden, executeur, notaris en anderen moeten weten in het geval van het overlijden van een ondernemer.
Het Nalatenschapsdossier voor ondernemers behandelt naast alle zaken die een ieder kunnen betreffen en ook specifieke gegevens die voor de continuïteit van de onderneming relevant zijn.
Tijdens het leven dient het dossier als een allesomvattend naslagwerk van alle persoonlijke gegevens maar ook van de relevante gegevens die betrekking hebben op de onderneming.

Omdat alle relevante informatie hierin bij elkaar is gebracht samen met uw wensen kan het Nalatenschapsdossier ook als richtsnoer worden gebruikt indien u om gezondheidsredenen plotseling uw werkzaamheden binnen de de onderneming niet kunt vervullen.

De in het nalatenschapsdossier opgenomen gegevens zijn onder meer:

  • een lijst van personen die direct in kennis gesteld dienen te worden binnen de onderneming
  • de gegevens van de persoon die uw plaats voorlopig in de onderneming in moet nemen
  • de inloggegevens voor de computer, de belastingsdienst, en de bank
  • vindplaatsen van belangrijke documenten
  • uw wensen ten aanzien van de onderneming na uw overlijden

  • Verder bevat het dossier onder meer:
  • een draaiboek voor de executeur die de onderneming moet voortzetten
  • een lijst van bedrijven die – indien u dat heeft aangegeven – het meest geïnteresseerd zijn om de onderneming over te nemen;


  • Het Nalatenschapsdossier is uitgevoerd als een losbladig systeem dat gemakkelijk geactualiseerd kan worden. Het is ook als digitaal bestand beschikbaar.