Levenstestament


Door dementie, maar ook door een ongeluk of ziekte, kan het gebeuren dat u alle zaken niet meer zelf kunt regelen. Hierbij gaat het niet alleen om de financiële belangen maar ook om vragen of u thuis verpleegd wilt worden, wie er met de artsen mag overleggen, wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u daar niet meer voor kunt zorgen. Met een levenstestament kunt u zelf de regie houden.

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot belang dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. De eerst aangewezene is vaak uw echtgenoot of partner. Dat is dan ook de reden dat veel mensen in een notariële akte een algemene volmacht geven aan hun partner of echtgenoot, maar als die er niet meer is aan de kinderen. Als dit niet wenselijk is of niet mogelijk is is het van groot belang dat uw belangen worden behartigd door iemand anders in wie u het volste vertrouwen heeft zowel voor uw financiën als voor u persoonlijk.

In een levenstestament kunt u al deze zaken goed vastleggen.