IT-notaris.nl


Demenint Kienhuis notariaat is aangesloten bij de Stichting IT-notaris.
In dit samenwerkingsverband beschikt Demenint Kienhuis notariaat, in aanvulling op de eigen kennis binnen het kantoor, ook over de benodigde IE/IT specialisten.

Diensten van de IT-notaris:

 • Bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten;
 • Software escrow;
 • Data escrow-
 • Garantiefonds ASP/SaaS;
 • Overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten;
 • Software en ZZP testament;
 • Oprichting rechtspersonen- Gebruikersverenigingen
 • Domeinnamen overdracht
 • Quickscans- Second opinions
 • Dit alles tezamen levert voor softwareontwikkelaars, softwaregebruikers en particulieren een uniek pakket aan diensten op met notariele zekerheid.

  Contactpersoon
  IT-notarissen:
  mr. Erwin Kienhuis (notaris)

  Indien meer informatie wenst of wenst dat Erwin Kienhuis contact met u opneemt, kunt u vrijblijvend gebruik maken van het contactformulier of het volgende emailadres: IT-notaris.nl.