Herstructureren


Indien de onderneming verder groeit zich ontwikkelt is het verstandig de structuur van de gehele onderneming eens onder de loep te nemen en eventueel deze aan te passen.

Argumenten voor een herstructurering kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • fiscale optimalisatie: het inrichten van de structuur waarbij belasting kan worden bespaard;
  • het creëren van een structuur die beter financierbaar is;
  • organisatorische optimalisatie: het creëren van een logische structuur
  • Het voorbereiden van de onderneming voor een gehele of gedeeltelijke verkoop.

    Veelal speelt de notaris een centrale rol in de herstructurering, omdat er bijvoorbeeld vennootschappen moeten worden opgericht of moeten worden verhangen, al het vastgoed uit de groep naar een groepsvastgoedmaatschappij moet worden overgedragen, en ook als er fusies of splitsingen plaats moeten vinden.

    Daarom is het een herstructurering verstandig om in een vroeg stadium de notaris naast de fiscalist te erbij te betrekken omdat beiden vanuit een andere achtergrond de gewenste structuur bekijken, maar ook de weg om die structuur te bereiken, anders beoordelen.

    Ook als men overweegt de onderneming te verkopen of aan de kinderen over te dragen is het verstandig dit in een zeer vroeg stadium aan te geven.