Wetenschappelijk onderzoek op keel, neus en oorheelkundig gebied

Al vele jaren houdt de afdeling KNO-heelkunde van het UMCN St. Radboud zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Hiermee worden de kennis en behandelingen op verschillende terreinen verbeterd, waaronder erfelijke slechthorendheid en glomustumoren. Voor beide onderzoeken zijn dr. H.P.M. (Dirk ) Kunst (KNO arts), en drs. E. (Eline) van Beelen (arts-onderzoeker), hard op zoek naar financiële steun.

Erfelijke slechthorendheid


Vooral op kinderen hebben doofheid en slechthorendheid een grote impact. Een kind heeft zijn gehoor nodig voor het ontwikkelen van taalbegrip en spraak.
Wanneer bij een doof kind de genetische oorzaak achterhaald wordt, kunnen ze direct starten met het begeleidingsprogramma. Zij kunnen zeer jonge kinderen en hun ouders informeren over het verloop van het gehoorverlies. Ook kan in een vroeg stadium worden overgegaan tot het implanteren van een cochleair implantaat, waardoor dove kinderen weer kunnen horen. Ook het aanmeten van gehoorapparaten kan dan op zeer jonge leeftijd plaatsvinden, waardoor een achterstand in taal en spraak ontwikkeling wordt voorkomen.
Door een kind te voorzien van een cochleair implantaat wordt de kwaliteit van leven van het kind aanzienlijk verbeterd. Hierdoor kan het kind regulier onderwijs volgen en op dezelfde wijze communiceren als een horend kind.

Glomustumoren


Glomustumoren zijn erfelijke tumoren en bevinden zich langs de bloedvaten. Zij kunnen zeer groot in omvang worden en soms kunnen ze uitzaaien naar andere delen van het lichaam. In het hoofd hals gebied tasten zij vaak zenuwen en het gehoororgaan aan. Patiënten kunnen hier hevige klachten van krijgen zoals duizeligheid, gehoorverlies en spierzwakte. Ongeveer 70% van de glomustumoren zijn erfelijk. Een goed landelijk behandelplan voor glomustumoren bestaat nog niet.

Een belangrijke vraag, welke steeds weer naar voren komt, is of er behandeld (operatie of bestraling) moet worden of dat afwachten beter is.

Rol Demenint Kienhuis notariaat


Onmdat Demenint Kienhuis notariaat het belang van deze onderzoeken onderschrijft wordt een korting gegeven van 10% op ieder testament of op iedere schenkingsakte indien dit goede doel in uw testament wordt opgenomen of als u een schenking doet aan dit goede doel.