Estate planning

Met Estate planning wordt bedoeld de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate planning heeft tot doel het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’.

 • Bij financial planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om in de toekomst ook over voldoende geld te kunnen beschikken.
 • Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken.
 • In het kader van estate planning wordt een inventarisatie gemaakt van:

  De persoonlijke omstandigheden:
 • partner, kinderen kleinkinderen
 • uw huidige testament
 • de huwelijksvoorwaarden
 • De financiële omstandigheden:
 • de omvang van uw vermogen
 • de samenstelling van het vermogen
 • de eigen behoefte
 • Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u adviseren, daarbij gebruiken wij in het kader van estateplanning meestal de volgende instrumenten:
 • wijziging testamenten;
 • wijziging huwelijkse voorwaarden;
 • het opzetten van een schenkingsplan;
 • certificering van vermogen
 • het levenstestament;

 • Indien blijkt dat er meer resultaat geboekt kan worden met fondsen voor gemene rekening (FGR), een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) of wijzigingen in de structuur van de onderneming gekoppeld met schenkingen, dan kunnen wij u daarbij adviseren.