Eenmanszaak


Wanneer je een eenmanszaak wilt beginnen, heb je geen zogenaamde akte nodig, de oprichting kent geen vormvereisten. Je moet je wel laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Je bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen van het bedrijf. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers van jouw bedrijf, kunnen zich verhalen op je privé-bezit en privé-schuldeisers kunnen de bezittingen van jouw onderneming aanspreken. Als jouw onderneming failliet gaat, ga jij ook failliet.

Vennootschap onder Firma


De oprichting is van een VOF vormvrij, net zoals de eenmanszaak zodat je een VOF zelfs met een mondelinge afspraak kunt oprichten of onstaat van zelf zodra je samen onder één naam een bedrijf uitoefent.

Het is wel aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen in een VOF-overeenkomst om problemen te voorkomen. Het is vaak verstandig om het VOF contract bij de notaris op te laten stellen.

Bij een VOF is iedere vennoot is met zijn privé-vermogen volledig aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (hoofdelijke aansprakelijkheid), ook als deze door een andere vennoot zijn aangegaan. Dit betekent dat als de VOF failliet gaat, jij en je vennoten ook failliet gaan.

Advies


Om je thuisituatie te beschermen dien je huwelijks voorwaarden op te stellen. Dit kan ook nog als je al gehuwd bent.