Echtscheidingsconvenant


Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u in het kader van de echtscheiding gemaakt heeft. Het echtscheidingsconvenant wordt in veel gevallen opgesteld door een advocaat maar kan ook worden opgemaakt met een echtscheidingsbemiddelaar of notaris. De term convenant gaat er wel van uit dat er overeenstemming kan worden bereikt over een aantal zaken. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt wordt er geen convenant opgesteld en raakt men verwikkeld in een vervelende juridische echtscheidingsprocedure.

De zaken die ondermeer in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd zijn:

  • afspraken omtrent het gezamenlijke woonhuis
  • partneralimentatie
  • afspraken over de verdeling van de inboedel en het spaargeld
  • afspraken over de pensioenrechten

  • Ouderschapsplan

    Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. U mag zelf met uw partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:
  • hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
  • hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).