Digitale nalatenschap

Met de vergaande integratie van internet in ons dagelijks leven hebben veel mensen één of meer profielen op het internet (“virtuele identiteiten”)zoals bijvoorbeeld bij de social networks Hyves, Facebook, Twitter and Linkedin, maar ook bij blogs, fotosites (zoals Picasa, Flickr), Secondlife, Paypal, Skype en Youtube.

De virtuele identiteiten met alle daarbij behorende bestanden vererven in beginsel niet omdat deze (inclusief de data) in de meeste gevallen geen eigendom zijn van degeen die het profiel heeft aangemaakt maar van de serviceproviders zoals Google, Apple en Microsoft.

Er is op dit moment geen duidelijkheid over alle rechten op het internet ten aanzien van virtuele identiteiten en wat daarmee is verbonden, en wie na jouw overlijden de eventuele rechten uit kan oefenen en of hoe dat dient te gebeuren.

Daarbij komt dat als je al de wens hebt aangeven wat je wilt dat er gebeurt met jouw virtuele identiteiten, de realisatie daarvan lang niet altijd eenvoudig is. Het door jouw digitale executeur laten inloggen onder jouw naam en een afscheidsmail te sturen is relatief eenvoudig, maar het verwijderen van een profiel stuit nog op veel problemen.

In een testament kun je een executeur aanwijzen die allerlei zaken voor je regelt na je overlijden. De bevoegdheden die een executeur heeft kunnen specifiek in het testament worden vastgelegd. Zo kan ook in het testament een digitale executeur ("digiteur") worden benoemd: De persoon die wordt aangewezen om de digitale profielen op te ruimen, danwel de instructies op te volgen van degeen die is overleden. Deze executeur hoeft niet dezelfde te zijn als de executeur die de nalatenschap verder afwikkelt.

Het probleem van de internetprofielen speelt overigens niet alleen voor particulieren maar zeker ook voor bedrijven die geconfronteerd kunnen worden met het niet kunnen verwijderen van profielen van overleden werknemers op bijvoorbeeld Linkedin.

Het verwijderen van de profielen is geen eenvoudige zaak en daarvoor dient dan ook vaak de hulp ingeschakeld te worden van bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Demenint Kienhuis kan hierin behulpzaam zijn.

Een goede start die je vandaag kunt maken voor jouw nabestaanden is dat je zelf begint met het opstellen van een overzicht met inlognamen en wachtwoorden en geef aan wat ermee dient te gebeuren na jouw overlijden of daarvoor een (gratis) digitale kluisaan te maken Wil je alles beter geregeld hebben zorg dan dat je gebruik maakt van diensten van professionele partijen en leg dat vast in een testament waarin ook een digitale executeur wordt aangewezen.

BEL 023 5 28 91 92 voor meer informatie of neem contact op via het contactformulier.