Continuiteït

Het continuïteitsvraagstuk is niet alleen van belang voor de ondernemer en zijn familie, maar ook voor de werknemers die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Het is dus van het grootste belang dat er wordt nagedacht over hoe de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

De zorg om continuïteit van de onderneming doet zich in twee situaties voor:

 • Hoe gaat het verder met de onderneming in geval van een ongeval of accute ernstige ziekte van de ondernemer;
 • Hoe gaat het verder met de onderneming in geval van het overlijden van de ondernemer.

 • In het eerste geval waarbij de ondernemer niet is overleden kan door het opstellen van een volmacht of een ondernemerslevenstestament ervoor gezorgd worden dat de onderneming kan worden voortgezet en dat de visie van de ondernemer ook voor degenen die hem (tijdelijk) vervangen kenbaar is.

  Indien de onderneming in de vorm van een BV wordt uitgeoefend bieden de statuten een voorziening (belet of ontstentenis), maar dan moet de persoon wel een keer in de aandeelhoudersvergadering zijn aangewezen. Zorg dat dit besluit ook terug te vinden is (eventueel aanhechten aan het ondernemerslevenstestament of zelfstandig inschrijven bij het Centraal LevensTestamentenregister (CLTR).

  In het geval van het overlijden van de ondernemer dient de vraag gesteld te worden of de onderneming kan worden voortgezet door de familie/erfgenamen of dient te worden verkocht. Afhankelijk van de omvang van de onderneming en de afhankelijkheid van de ondernemer is een snellere verkoop van de onderneming van belang.

  Met een aantal ondernemers heeft Demenint Kienhuis een ondernemerslevenstestament en een nalatenschapsdossier voor ondernemers opgesteld zodat alle voor de onderneming relevante gegevens worden opgeslagen en waarin ook een plan van aanpak is opgenomen voor het geval de ondernemer onverwacht komt te overlijden of onverwacht niet meer in staat is zijn wil te bepalen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Kienhuis