Contact

Demenint Kienhuis notariaat B.V.
Fonteinlaan 5
2012 JG Haarlem

postadres
Postbus 3100
2001 DC Haarlem

telefoon
telefoon +31 (0) 23 5289192
fax +31 (0) 23 5292021

Algemene email
info@de-notarissen.com

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het contactformulier hieronder. Zodra u uw gegevens en uw vraag heeft ingevuld en de vraag heeft verzonden zal zo spoedig mogelijk op uw vraag worden gereageerd, danwel contact met u worden opgenomen.

bankrelatie
Coƶperatieve Rabobank Haarlem en omstreken U.A.
rekeningnummer NL50 RABO 0389489948
Ten name van Derdengelden Demenint Kienhuis notariaat

International wiring:bic: RABONL2U
iban: NL50 RABO 0389489948


Klachten en geschillenregeling

Op onze dienstverlening is de Klachten en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.