Checklist Alles Goed Geregeld?

* * * DOE DE CHECK ZELF * * * HEEFT U ALLES GEREGELD? * * * BEL 023 5289192


VRAAG 1
Is uw testament van voor 2003?

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mogelijkheden sinds de invoering van het nieuwe erfrecht en geen rekening houdt met de eigen bijdrage AWBZ.
Ook voor besparing van erfbelasting dient u uw testament te herzien. De executeur testamentair die mogelijk in uw testament is benoemd heeft minder bevoegdheden dan die u aan een executeur kunt toewijzen in testamenten van na 2002. Het is verstandig de bepalingen met betrekking tot de executeur te wijzigen.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 2
Is uw testament opgemaakt tussen 2002 en 2010?

De kans is groot dat uw testament leidt tot een veel grotere heffing aan erfbelasting dan nodig is. In 2010 is de successiewet gewijzigd, waarbij de tarief structuur en de vrijstellingen ingrijpend zijn veranderd. Door de wijziging van de wet, maar ook ontwikkelingen in het recht, kan een testament tegenwoordig veel beter aan uw wensen voldoen dan 20 jaar geleden. Ook wordt geen rekening gehouden met de eigen bijdrage AWBZ
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 3
Bent u in inmiddels gehuwd, gescheiden, heeft u kinderen gekregen of een huis gekocht waar in uw testament geen rekening mee is gehouden.


De kans is groot dat u op enig moment een testament heeft gemaakt en vervolgens in de veronderstelling leeft dat alles goed is geregeld. Wellicht is het verstandig uw testament door ons kantoor te laten controleren om te zien of uw testament nog aan uw huidige wensen voldoet.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 4
Heeft u nagedacht welk effect de waardestijging van de woningen in de laatste twintig jaar heeft voor het te betalen bedrag aan erfbelasting en of uw erfgenamen dit bedrag zomaar kunnen betalen?


De kans is groot dat een groot deel van uw vermogen in uw huis zit. Als u komt te overlijden kan het zijn dat u onvoldoende geld op uw (spaar)rekening heeft om de erfbelasting voor uw kinderen te voldoen die u op grond van de wet of het testament moet voorschieten.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 5
Heef u in uw testament al rekening gehouden met kleinkinderen


Door uw kleinkinderen in uw testament op te nemen kan een extra besparing van erfbelasting worden gerealiseerd als uw eigen kinderen het niet zo hard nodig hebben. Tevens realiseert u voor uw kleinkinderen een eigen spaarpotje.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 6
Staat er in uw testament een juiste uitsluitingsclausule?


In de meeste testamenten is een bepaling opgenomen dat wat u nalaat alleen voor uw eigen kinderen is en in geval van echtscheiding ook van hen blijft. Omdat deze bepaling in oude testamenten vaak zonder flexibiliteit is opgenomen heeft dat tot gevolg dat in het geval van het overlijden van uw kinderen hetgeen zij van u geërfd hebben niet met hun partner kunnen verrekenen. Dit leidt tot onnodige belastingheffing.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 7
Bent u gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden?


De kans is groot dat er geen zogenaamd finaal verrekenbeding is opgenomen waardoor er bij uw overlijden veel meer erfbelasting betaald moet worden dan nodig is.
Door het opnemen van een finaal verrekenbeding wordt bij uw overlijden op grond van de huwelijksvoorwaarden verrekend tussen u en uw partner "alsof" u in gemeenschap van goederen was gehuwd: de helft van uw gezamenlijk vermogen blijft buiten de heffing van erfbelasting bij uw overlijden.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 8
Heeft u, als er in uw huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, dit verrekenbeding ook nageleefd door jaarlijks met uw partner te verrekenen?


Door het niet naleven van het periodiek verrekenbeding ontstaat op grond van de jurisprudentie mogelijk een gemeenschap van goederen met alle gevolgen van dien. Het is raadzaam dit met uw notaris te bespreken.

BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier


VRAAG 9
Heeft u een voorziening getroffen voor het geval u plotseling door een ongeluk of ernstige ziekte niet meer in staat bent uw wil te bepalen?


U kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin u volmacht verleent aan een of meer personen of instanties om uw zaken te behartigen als u dat niet meer zelf kunt.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 10
Heeft u vastgelegd wat uw wensen zijn indien u blijvend verpleegd of verzorgd dient te worden?


U kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin u verklaart wat uw wensen zijn indien u blijvend verpleegd of verzorgd moet worden en er tevens voor zorgen dat uw wensen ook worden nageleefd.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 11
Heeft u vastgelegd wat uw wensen zijn ten aanzien van uw huis of inboedel als u blijvend wordt opgenomen in een verpleegtehuis?


U kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin u verklaart wat er met uw huis en inboedel moet gebeuren als u blijvend in een verpleeg- of verzorgingstehuis wordt opgenomen en op dat moment de regie niet meer in eigen hand heeft.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 12
Is er iemand op de hoogte waar uw belangrijke papieren te vinden zijn en heeft u voor uw familie en nabestaanden een goed overzicht van alle voor hen en voor u relevante zaken ?


U kunt een nalatenschapsdossier laten samenstellen waarin alle voor u relevante zaken bijeen worden gebracht en die als handleiding kan dienen voor een executeur of gevolmachtigde zodat zij op eenvoudige wijze invulling kunnen geven aan uw wensen als u dat zelf niet meer kenbaar kunt maken.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier

VRAAG 13
Heeft u vastgelegd wat er met uw digitale nalatenschap dient te gebeuren en wie deze moet of mag afwikkelen?


In de huidige tijd van internet waarin veel mensen actief zijn op diverse sites zoals social network sites en fora, is het niet altijd wenselijk dat uw erfgenamen onder uw naam moeten inloggen om uw gegevens te verwijderen, omdat veel mensen op internet een eigen privéleven leiden dat niet altijd met de erfgenamen gedeeld hoeft te worden.
BEL 023 5289192 of gebruik het contactformulier