Checklist overlijden


Op het moment dat iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ten eerste dient de huisarts te worden gebeld, dient er met de notaris contact te worden opgenomen om te kijken of de overledene speciale wensen had (zoals bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling aan de wetenschap (binnen 24 uur na het overlijden!)) of speciale wensen ten aanzien van de begrafenis of crematie.

Vervolgens moeten allerlei instanties (begrafenisonderneming) en bekenden op de hoogte te worden gesteld van het overlijden.

Om een overzicht te hebben van welke zaken allemaal geregeld dienen te worden vanaf de eerste dagen na het overlijden tot de uiteindelijke afwikkeling van de nalatenschap heeft Demenint Kienhuis notariaat een checklist ontwikkeld.
Deze checklist wordt met de nabestaanden of executeur besproken en aan de hand hiervan wordt overlegd wie welke zaken ter hand neemt.