Certificeren van aandelen


Bij het certificeren van aandelen worden de aandelen overgedragen aan een stichting die daarvoor aan de aandeelhouder certificaten uitgeeft. Omdat de stichting de aandeelhouder wordt heeft het bestuur van de stichting het stemrecht op de aandelen De rechten op dividend en waardestijging liggen bij de houder(s) van de certificaten.

Bij een stichting is het mogelijk opvolgend bestuurders te benoemen zodat in het geval van overlijden van de ondernemer direct een nieuw (meerkoppig) bestuur de taken van de (overleden) ondernemer over kunnen nemen en (tijdelijke) bestuurders van de vennootschappen kunnen benoemen. Vaak wordt er gekozen om in de samenstelling van het bestuur de belangen van de familie en de onderneming terug te laten komen.

Door te certificeren kunnen de aandelen in de onderneming ook over meerdere kinderen worden verdeeld, zonder dat deze invloed uit kunnen oefenen binnen de onderneming, immers certificaathouders hebben geen stemrecht. Bij het opzetten van deze structuur dienen wel de belangen van de kinderen die niet in de onderneming werkzaam zijn goed bekeken te worden om ruzie in de familie te voorkomen.

Het besluit waarbij opvolgend bestuurders zijn benoemd wordt ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register (CTR))