Calamiteitendossier


Demenint Kienhuis heeft - omdat een levenstestament te weinig handvatten biedt voor een goede belangenbehartiging - het Calamiteitendossier ontwikkeld als aanvulling op het levenstestament.
Het Calamiteitendossier bestaat uit vijf delen:

Deel 1
een handleiding voor accute hulp als u iets overkomt
Deel 2
een registratie van alle relevante gegevens die uw familie, partner, (levens)executeur, notaris en/of anderen van u moeten weten om invulling te kunnen geven aan uw levenstestament of nalatenschap.
Deel 3
een overzicht van uw wensen indien iemand voor een periode van korte wilsonbekwaamheid (ongeval) als voor een periode van langere wilsonbekwaamheid (Alzheimer) uw belangen moet behartigen, niet alleen ten aanzien van uw zorg of leefcomfort, maar ook ten aanzien van de voortzetting van de onderneming of eventuele verkoop van de onderneming als er in de familie geen opvolging mogelijk is.
Deel 4
een overzicht van uw wensen ten aanzien van uw uitvaart of crematie.
Deel 5
een overzicht van relevante (overige) documenten

In een levenstestament legt u vast wie welke bevoegdheden heeft, in het calamiteitendossier hoe die bevoegdheden gebruikt moeten worden en/of een handleiding voor degene die uw belangen moet gaan behartigen om invulling aan uw wensen te geven.