Besloten Vennootschap (B.V.)

Een BV (Besloten vennootschap)is een rechtspersoon en kan net als een natuurlijk persoon (mensen) optreden in het rechtsverkeer. Dit betekent dat een BV contracten kan sluiten, bezittingen en schulden kan hebben, net als een natuurlijk persoon.

Vaak ligt de nadruk bij het oprichten van een BV op de fiscale problematiek, maar omdat als een BV schulden heeft deze (in beginsel) niet verhaald kunnen worden op de aandeelhouder en/of directeur worden de meeste BV’s niet om fiscale redenen opgericht maar om de aansprakelijkheid te beperken. Indien men personeel in dienst heeft, te maken heeft met ondernemersrisico’s en deze toch wil beperken zijn er twee zaken die men moet regelen:
  1. * als men getrouwd is huwelijkse voorwaarden opstellen.
  2. * de onderneming voortzetten in de vorm van een BV;

Met het omzetten van de onderneming in de vorm van een BV zijn enige kosten gemoeid, evenals met de lopende kosten van een BV, maar levert ook een goede bescherming van de privé situatie.

Indien men een onderneming start met een laag risicoprofiel en zonder werknemers of compagnons is in sommige gevallen de eenmanszaak of vennootschap onder firma een goed alternatief.