Bedrijfsopvolging


Elke ondernemer krijgt waarschijnlijk één keer in zijn leven te maken met bedrijfsopvolging binnen of buiten de familie.

Een bedrijfsoverdracht is een complex proces, waarbij veel aspecten een rol spelen, zowel emotioneel, fiscaal, financieel als juridisch.

Voor een soepele bedrijfsoverdracht is de juridische structuur van de onderneming van essentieel belang. Helaas wordt vaak echter pas over de juridische structuur nagedacht als het moment van overdracht van het bedrijf aan de orde komt. In veel gevallen is het dan te laat om nog zonder fiscale gevolgen een andere rechtsvorm te kiezen. Het is daarom van belang vroegtijdig de structuur te beoordelen en gereed te maken voor opvolging.

Bij de bedrijfsopvolging binnen de familie is het erg belangrijk dat deze bedrijfsopvolging ook door de andere kinderen wordt gedragen. Het gezamenlijk bespreken van de bedrijfsopvolging kan veel ruzie in de familie voorkomen.

Bij het vererven of schenken van een onderneming aan uw kinderen vindt er heffing van erf- of schenkbelasting plaats. Door goed gebruik te maken van de fiscale faciliteiten zoals de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet kan veel belasting worden bespaard.

Let op:
Het is dus van groot belang dat naast de structuur van de onderneming ook uw testament op deze situatie is voorbereid.