Huwelijksvoorwaarden voor artiesten en kunstenaars

Bij artiesten, uitvoerend muzikanten, kunstenaars en pep-pers (public exposed persons: mensen die veel in de publiciteit treden) dient er speciale aandacht te zijn voor de persoonlijkheidsrechten (zoals het portretrecht, naburige rechten en auteursrechten).

Wij beschikken over de expertise en ervaring om artiesten, uitvoerend muzikanten en kunstenaars te adviseren omtrent (Nederlandse) huwelijkse voorwaarden waarbij de hiervoor aangestipte onderwerpen meegenomen worden. Ook houden wij er natuurlijk rekening mee dat in verband met de privacy extra voorzichtigheid is geboden.

Het is niet ongebruikelijk dat de afspraken en het tekenen van de huwelijksvoorwaarden zo worden georganiseerd dat niemand er kennis van kan nemen. Hiervoor maken we afspraken buiten kantooruren of in het weekend. Er kan achter het kantoor worden geparkeerd. Passeren elders in Nederland is ook geen enkel probleem.

Houdt u wel rekening mee dat de huwelijkse voorwaarden voor het aangaan van het huwelijk moeten worden getekend. Indien u huwelijkse voorwaarden wilt opstellen tijdens het huwelijk zijn er andere regels op van toepassing. Recentelijk heeft de Eerste Kamer met een wetsvoorstel ingestemd waardoor de rechterlijke goedkeuring bij het wijzigen van huwelijkse voorwaarden wordt afgeschaft, waardoor het wijzigen sneller en soepeler kan worden geregeld. Wanneer deze wet in werking treedt is nog niet bekend.