Afwikkeling nalatenschap


Bij de afwikkeling van een nalatenschap, ook wel boedelafwikkeling genoemd, komt heel wat kijken zoals bijvoorbeeld:

  • het regelen van de bankzaken van de overledene;
  • het op de hoogte stellen pensioenfondsen en verzekeraars van het overlijden en eventueel incasseren van uitkeringen;
  • het ontruimen en verkopen van de woning van de overledene
  • het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen;
  • het verdelen (of verkopen) van de roerende zaken;
  • het verrichten van de belastingaangiften;
  • Onderdeel van de boedelafwikkeling is het opmaken van de aangifte erfbelasting. Als de overledene een testament heeft gemaakt met bijzondere bepalingen om erfbelasting te besparen is deskundigheid van degene die de nalatenschap afwikkelt essentieel. De persoon die de nalatenschap afwikkelt moet samen met de erfgenamen kiezen hoe er wordt afgewikkeld.

    Let op : Het niet maken van de juiste keuze voor de afwikkeling van de nalatenschap of het niet (tijdig) raadplegen van de juiste adviseurs kan er toe leiden dat er onnodig veel erfbelasting wordt betaald.