Investeerders


Als er bedrijven zijn die willen investeren in jouw bedrijf of als je met anderen als aandeelhouder wils samenwerken binnen de onderneming wordt de onderneming meestal omgezet in een BV, tenzij het al een BV is.

Het voordeel hiervan is dat investeerders geld in de BV kunnen investeren en daarvoor aandelen terug krijgen. Deze aandelen geven recht op een deel van de winst, (meestal naar rato van het aantal aandelen, maar dat kan ook anders worden vastgelegd) en het recht om bij de aandeelhoudersvergadering mee te vergaderen en te stemmen.

Het is verstandig voordat een investeerder toetreedt de statuten te laten beoordelen en met de investeerder een participatie- aandeelhoudersovereenkomst op te stellen, waarin de afspraken worden die gelden tussen de investeerder en de eigenaar van het bedrijf nauwkeurig worden vastgelegd en hoe er gehandeld moet worden als de verhoudingen niet meer zo soepel lopen.

Ook is het verstandig te bedenken wat er dient te gebeuren als een aandeelhouder ernstig ziek wordt of komt te overlijden.