Schenken


Ongeveer 25% van de ouders ondersteunt zijn of haar kinderen financieel in meer of mindere mate door of geld te lenen of door geld te schenken.
Door een deel van uw vermogen te schenken aan uw (klein)kinderen tijdens uw leven kunt u voor uw (klein)kinderen veel erfbelasting besparen, omdat u door te schenken uw toekomstig nalatenschap verkleint, naast het feit dat u zelf kunt zien welk plezier u er uw (klein)kinderen mee doet.
Er zijn twee mogelijkheden om te schenken:

Schenking in contanten
Het te schenken bedrag kan in contanten worden overhandigd of worden overgemaakt. Het voordeel van het op schrift vaststellen van de schenking is dat allerlei clausules aan de schenking kunnen worden verbonden (zoals bijvoorbeeld herroepelijkheid, uitsluitingsclausule en bewind).

Schenken op papier (schuldigerkenning)
U kunt ook schenken door een bedrag schuldig te erkennen aan uw kinderen en daarbij te bepalen dat u dit bedrag later zult uitbetalen doch uiterlijk bij uw (beider) overlijden. De kinderen krijgen door een dergelijke schuldigerkenning een vordering op u (beiden), waarop u desgewenst kunt aflossen. Indien u dat niet wilt kunnen zij deze schuldig erkende bedragen na uw beider overlijden pas opeisen en indienen als vordering op de nalatenschap.
De belastingdienst stelt wel als eis dat jaarlijks een rente van 6% aan de (klein)kinderen moet worden betaald. Ook bij de schenking op papier kunnen allerlei clausules aan de schenking worden verbonden (zoals bijvoorbeeld herroepelijkheid, uitsluitingsclausule en bewind).