Wie zorgt voor u?


Wie in uw omgeving kan uw zaken regelen als u iets overkomt door bijvoorbeeld een ernstig ongeval, acute ziekte of ouderdom?

Waar kan degeen waarvan u denkt dat hij uw zaken kan regelen uw wensen vinden?

Hoe kan deze persoon voor u beslissen welke behandeling u wenst te ondergaan als u dement bent, in coma ligt of ongeneeslijk ziek bent?

Hoeveel eigen geld wenst u aan uw eigen verzorging of verpleging per maand uit te geven?

Wie beslist of en wanneer uw huis mag worden verkocht voor uw eigen zorgwensen?

Hoe komt deze persoon aan toegang tot uw email, facebook, foto's op internet. En hoe lang wilt u dat deze diensten op internet blijven bestaan?

Waar kan deze persoon uw begrafenis- of crematiewensen vinden?

Met een levenstestament kunt u zelf de regie houden. U legt nu vast hoe een ander met uw belangen om dient te gaan.

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder is, is het van groot belang dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. De eerst aangewezene is vaak de echtgenoot, partner of kinderen, maar als u single bent zult u iemand anders aan moeten wijzen.

Zomaar een paar vragen waar u over na kunt denken en misschien wel vast wilt leggen. Dat kan afhankelijk van de omvang van uw wensen en de mate van nauwkeurigheid waarin u één en ander vast wilt leggen in een Notariële Volmacht, een Prokura of een Levenstestament.